Category Archives: เรื่องเล่าแรงบันดาลใจ

ประวัติของ แลมเบอร์กินี่ Lamborghini

ถ้าพูดถึงรถสปอร์ต ในแบร์ดของ แลมเบอร์กินี คงมีน้อยคนที่ไม่รู้จัก เรามาดูประวัติที่มาของแบร์ดนี้กันเผื่อเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจของเราได้ Continue reading ประวัติของ แลมเบอร์กินี่ Lamborghini